биксафен

препарати съдържащи само биксафен

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи биксафен и други активни вещества