Димоксистробин

Препарати съдържащи само Димоксистробин

    няма регистрирани такива

Препарати съдържащи Димоксистробин и други активни вещества