димоксистробин

препарати съдържащи само димоксистробин

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи димоксистробин и други активни вещества