ПАСУЪРД 25 ВГ

търговско наименование ПАСУЪРД 25 ВГ
тип фунгицид
Активни вещества тебуконазол 25 г/кг
производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата ПАСУЪРД 25 ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
РапицаБяло гниене100 г/дка

Внася се във фаза Есен, пролет ВВСН 32-70 (видимо нарастване на 2 междувъзлие-край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал мин/макс приложения – 10-15
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка

Да се спазва забраната за употреба на ПРЗ по време на цъфтеж, съгласно закона за пчеларството

56 дни
ЛозаБрашнеста мана30 - 40 г/дка

Внася във фаза ВВСН 57-81 (съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-начало на узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал мин/макс приложения – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс - 40-100 л/дка
14 дни
ЯбълкаСтрупясване50 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер-напреднало узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал мин/макс приложения – 8
 • Вода л/дка мин/макс - 100-200 л/дка 
14 дни
ПрасковаБрашнеста мана50 г/дка

Внася се Пролет, лято ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер-оцветяването се развива)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал мин/макс приложения – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 80-200 л/дка 
14 дни
ПрасковаКъсно кафяво гниене50 г/дка

Внася се Пролет, лято ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер-оцветяването се развива)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал мин/макс приложения – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 80-200 л/дка 
14 дни
ПрасковаРанно кафяво гниене50 г/дка

Внася се Пролет, лято ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер-оцветяването се развива)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал мин/макс приложения – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 80-200 л/дка 
14 дни
КайсияБрашнеста мана50 г/дка

Внася се Пролет, лято ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер-оцветяването се развива)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал мин/макс приложения – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 80-200 л/дка 
14 дни
КайсияКъсно кафяво гниене50 г/дка

Внася се Пролет, лято ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер-оцветяването се развива)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал мин/макс приложения – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 80-200 л/дка 
14 дни
КайсияРанно кафяво гниене50 г/дка

Внася се Пролет, лято ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер-оцветяването се развива)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал мин/макс приложения – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 80-200 л/дка 
14 дни