ЦИКЛОН 10 ЕК

търговско наименование ЦИКЛОН 10 ЕК
тип инсектицид
Активни вещества циперметрин 100 г/л
производител СБМ Девелопмънт
Категория на употреба втора професионална

SPe8-Опасен за пчелите

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЦИКЛОН 10 ЕК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаЛистни въшки25 мл/дка

Внася се във фаза по класа BBCH 51 – BBCH 77 през пролетта;

срещу листни въшки по листата във фенофаза BBCH 09 – BBCH 21 през есента

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 20-25 л/дка 
21 дни
РъжЛистни въшки25 мл/дка

Внася се във фаза по класа BBCH 51 – BBCH 77 през пролетта;

срещу листни въшки по листата във фенофаза BBCH 09 – BBCH 21 през есента

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 20-25 л/дка 
21 дни
ТритикалеЛистни въшки25 мл/дка

Внася се във фаза по класа BBCH 51 – BBCH 77 през пролетта;

срещу листни въшки по листата във фенофаза BBCH 09 – BBCH 21 през есента

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 20-25 л/дка 
21 дни
РапицаРапичен цветояд15 мл/дка

Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 15 л/дка
7 дни
ЛозаЛозова листозавивачка50 мл/дка

Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 2
 • Вода л/дка мин/макс - 30 л/дка
7 дни
ЛозаШарен гроздов молец40 мл/дка

Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 30 л/дка 
7 дни
КартофиКолорадски бръмбар20 мл/дка

Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 20 л/дка
7 дни
Ябълкаминиращ молец30 мл/дка

Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 20 л/дка
14 дни
ЯбълкаЯбълков плодов червей30 мл/дка

Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 20 л/дка
14 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.