ЦИКЛОН 10 ЕК

Търговско наименование ЦИКЛОН 10 ЕК
Тип инсектицид
Активни вещества Циперметрин 100 г/л
Производител СБМ Девелопмънт
Категория на употреба втора професионална

SPe8-Опасен за пчелите

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЦИКЛОН 10 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Листни въшки 25 мл/дка

Внася се във фаза по класа BBCH 51 – BBCH 77 през пролетта;

срещу листни въшки по листата във фенофаза BBCH 09 – BBCH 21 през есента

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 20-25 л/дка 
21 дни
Ръж Листни въшки 25 мл/дка

Внася се във фаза по класа BBCH 51 – BBCH 77 през пролетта;

срещу листни въшки по листата във фенофаза BBCH 09 – BBCH 21 през есента

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 20-25 л/дка 
21 дни
Тритикале Листни въшки 25 мл/дка

Внася се във фаза по класа BBCH 51 – BBCH 77 през пролетта;

срещу листни въшки по листата във фенофаза BBCH 09 – BBCH 21 през есента

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 20-25 л/дка 
21 дни
Рапица Рапичен цветояд 15 мл/дка

Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 15 л/дка
7 дни
Лоза Лозова листозавивачка 50 мл/дка

Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 2
 • Вода л/дка мин/макс - 30 л/дка
7 дни
Лоза Шарен гроздов молец 40 мл/дка

Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 30 л/дка 
7 дни
Картофи Колорадски бръмбар 20 мл/дка

Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 20 л/дка
7 дни
Ябълка Миниращ молец 30 мл/дка

Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 20 л/дка
14 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 30 мл/дка

Внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 21
 • Вода л/дка мин/макс - 20 л/дка
14 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.