ШЕРПА 100 ЕК

търговско наименование ШЕРПА 100 ЕК
тип инсектицид
Активни вещества циперметрин 100 г/л
производител СБМ Девелопмънт
Категория на употреба втора професионална

SPe8-Опасен за пчелите

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ШЕРПА 100 ЕК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаЛистни въшки25 мл/дка21 дни
РъжЛистни въшки25 мл/дка21 дни
ТритикалеЛистни въшки25 мл/дка21 дни
РапицаРапичен цветояд15 мл/дка7 дни
ЛозаЛозова листозавивачка50 мл/дка7 дни
ЛозаШарен гроздов молец40 мл/дка7 дни
КартофиКолорадски бръмбар20 мл/дка7 дни
Ябълкаминиращ молец30 мл/дка14 дни
ЯбълкаЯбълков плодов червей30 мл/дка14 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.