ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК

търговско наименование ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК
тип инсектицид
Активни вещества циперметрин 100 г/л
производител Ефтимиадис
Категория на употреба втора професионална

SPe8 - Опасен за пчелите 

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаЛистни въшки25 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51 – BBCH 77 на пролет; BBCH 09 – BBCH 21 на есен Листни въшки по листата и класа при житни култури

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс- 21
 • Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка
21 дни
РъжЛистни въшки25 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51 – BBCH 77 на пролет; BBCH 09 – BBCH 21 на есен Листни въшки по листата и класа при житни култури

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс- 21
 • Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка
21 дни
ТритикалеЛистни въшки25 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51 – BBCH 77 на пролет; BBCH 09 – BBCH 21 на есен Листни въшки по листата и класа при житни култури

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс- 21
 • Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка
21 дни
РапицаРапичен цветояд15 мл/дка

листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс- 21
 • Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка
7 дни
ЛозаЛозова листозавивачка50 мл/дка

листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс- 21
 • Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка 
7 дни
ЛозаШарен гроздов молец40 мл/дка

листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс- 21
 • Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка 
7 дни
КартофиКолорадски бръмбар20 мл/дка

листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс- 21
 • Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка
7 дни
Ябълкаминиращ молец30 мл/дка

Листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс- 21
 • Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка
14 дни
ЯбълкаЯбълков плодов червей30 мл/дка

Листно приложение при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс- 21
 • Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка
14 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.