МАДЕКС ТВИН

Търговско наименование МАДЕКС ТВИН
Тип инсектицид
Активни вещества Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V22 3 х 10¹³ гранули/литър
Производител Андермат Биоконтрол АГ
Категория на употреба непрофесионална

Да се пръска привечер

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МАДЕКС ТВИН за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Круша Ябълков плодов червей 10 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения - Макс.9/ вегетационен период
 • Интервал между приложенията - 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка
1 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 10 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения - Макс.9/ вегетационен период
 • Интервал между приложенията - 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка
1 дни
Праскова Източен плодов червей 10 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения - Макс.12/ вегетационен период
 • Интервал между приложенията - 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка
1 дни
Слива Източен плодов червей 10 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения - Макс.12/ вегетационен период
 • Интервал между приложенията - 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка
1 дни
Орех Ябълков плодов червей 10 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения - Макс.9/ вегетационен период
 • Интервал между приложенията - 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка
1 дни
Бадем Източен плодов червей 10 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения - Макс.12/ вегетационен период
 • Интервал между приложенията - 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка
1 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.