ДИМИЛИН 25 ВП

търговско наименование ДИМИЛИН 25 ВП
тип инсектицид
Активни вещества дифлубензурон 250 г/л
производител Кемтура
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ДИМИЛИН 25 ВП за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
10 г/дка

червеноглава борова листна оса при бор

20 г/дка

борова процесионка
гъботворка по дъб

Пшеница обикновена житна пиявица 50 г/дка
Пшеница обикновена житна пиявица 50 г/дка
Ечемик обикновена житна пиявица 50 г/дка
Ечемик обикновена житна пиявица 50 г/дка
Ръж обикновена житна пиявица 50 г/дка
Тритикале обикновена житна пиявица 50 г/дка
Тритикале обикновена житна пиявица 50 г/дка
Овес обикновена житна пиявица 50 г/дка
Овес обикновена житна пиявица 50 г/дка
Круша Ябълков плодов червей 0.04 % 30 дни
Круша крушова листна бълха 0.04 %

-подвижни форми и яйца на крушова листна бълха.

30 дни
Круша Източен плодов червей 0.04 % 30 дни
Круша кръгломиниращ молец 0.05 % 30 дни
Дюля Ябълков плодов червей 0.04 % 30 дни
Дюля Източен плодов червей 0.04 % 30 дни
Дюля кръгломиниращ молец 0.05 % 30 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 0.04 % 30 дни
Ябълка кръгломиниращ молец 0.05 % 30 дни
Праскова Източен плодов червей 0.04 % 30 дни
Череша кръгломиниращ молец 0.05 % 30 дни
Слива кръгломиниращ молец 0.05 % 30 дни
Слива сливов плодов червей 0.05 % 30 дни
Кайсия Ябълков плодов червей 0.04 % 30 дни
Кайсия Източен плодов червей 0.04 % 30 дни
Орех Ябълков плодов червей 0.04 % 30 дни
Топола 0.05 %

-малка тополова стъкленка в тополови разсадници.

Кръмно цвекло обикновена житна пиявица 50 г/дка
Роза агрилус 100 г/дка

Третира се 3-4 дни преди беритба

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.