ДИМИЛИН 25 ВП

Търговско наименование ДИМИЛИН 25 ВП
Тип инсектицид
Активни вещества Дифлубензурон 250 г/л
Производител Кемтура
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ДИМИЛИН 25 ВП за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
10 г/дка

червеноглава борова листна оса при бор

20 г/дка

борова процесионка
гъботворка по дъб

Пшеница Обикновена житна пиявица 50 г/дка
Пшеница Обикновена житна пиявица 50 г/дка
Ечемик Обикновена житна пиявица 50 г/дка
Ечемик Обикновена житна пиявица 50 г/дка
Ръж Обикновена житна пиявица 50 г/дка
Тритикале Обикновена житна пиявица 50 г/дка
Тритикале Обикновена житна пиявица 50 г/дка
Овес Обикновена житна пиявица 50 г/дка
Овес Обикновена житна пиявица 50 г/дка
Круша Ябълков плодов червей 0.04 % 30 дни
Круша Крушова листна бълха 0.04 %

-подвижни форми и яйца на крушова листна бълха.

30 дни
Круша Източен плодов червей 0.04 % 30 дни
Круша Кръгломиниращ молец 0.05 % 30 дни
Дюля Ябълков плодов червей 0.04 % 30 дни
Дюля Източен плодов червей 0.04 % 30 дни
Дюля Кръгломиниращ молец 0.05 % 30 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 0.04 % 30 дни
Ябълка Кръгломиниращ молец 0.05 % 30 дни
Праскова Източен плодов червей 0.04 % 30 дни
Череша Кръгломиниращ молец 0.05 % 30 дни
Слива Кръгломиниращ молец 0.05 % 30 дни
Слива Сливов плодов червей 0.05 % 30 дни
Кайсия Ябълков плодов червей 0.04 % 30 дни
Кайсия Източен плодов червей 0.04 % 30 дни
Орех Ябълков плодов червей 0.04 % 30 дни
Топола 0.05 %

-малка тополова стъкленка в тополови разсадници.

Кръмно цвекло Обикновена житна пиявица 50 г/дка
Роза Агрилус 100 г/дка

Третира се 3-4 дни преди беритба

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.