ДИМИЛИН 25 ВП

търговско наименование ДИМИЛИН 25 ВП
тип инсектицид
Активни вещества дифлубензурон 250 г/л
производител Кемтура
Категория на употреба непрофесионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ДИМИЛИН 25 ВП за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
10 г/дка

червеноглава борова листна оса при бор

20 г/дка

борова процесионка
гъботворка по дъб

Пшеницаобикновена житна пиявица50 г/дка
Пшеницаобикновена житна пиявица50 г/дка
Ечемикобикновена житна пиявица50 г/дка
Ечемикобикновена житна пиявица50 г/дка
Ръжобикновена житна пиявица50 г/дка
Тритикалеобикновена житна пиявица50 г/дка
Тритикалеобикновена житна пиявица50 г/дка
Овесобикновена житна пиявица50 г/дка
Овесобикновена житна пиявица50 г/дка
КрушаЯбълков плодов червей0.04 %30 дни
Крушакрушова листна бълха0.04 %

-подвижни форми и яйца на крушова листна бълха.

30 дни
КрушаИзточен плодов червей0.04 %30 дни
Крушакръгломиниращ молец0.05 %30 дни
ДюляЯбълков плодов червей0.04 %30 дни
ДюляИзточен плодов червей0.04 %30 дни
Дюлякръгломиниращ молец0.05 %30 дни
ЯбълкаЯбълков плодов червей0.04 %30 дни
Ябълкакръгломиниращ молец0.05 %30 дни
ПрасковаИзточен плодов червей0.04 %30 дни
Черешакръгломиниращ молец0.05 %30 дни
Сливакръгломиниращ молец0.05 %30 дни
Сливасливов плодов червей0.05 %30 дни
КайсияЯбълков плодов червей0.04 %30 дни
КайсияИзточен плодов червей0.04 %30 дни
ОрехЯбълков плодов червей0.04 %30 дни
Топола0.05 %

-малка тополова стъкленка в тополови разсадници.

Кръмно цвеклообикновена житна пиявица50 г/дка
Розаагрилус100 г/дка

Третира се 3-4 дни преди беритба

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.