Дифлубензурон

Препарати съдържащи само Дифлубензурон

Препарати съдържащи Дифлубензурон и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Дифлубензурон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Дюля Източен плодов червей ДИМИЛИН 25 ВП
Кръгломиниращ молец ДИМИЛИН 25 ВП
Ябълков плодов червей ДИМИЛИН 25 ВП
Ечемик Обикновена житна пиявица ДИМИЛИН 25 ВП
Кайсия Източен плодов червей ДИМИЛИН 25 ВП
Ябълков плодов червей ДИМИЛИН 25 ВП
Кестен Кестенов листоминиращ молец ДИМИЛИН 480 СК
Круша Източен плодов червей ДИМИЛИН 25 ВП
Крушова листна бълха ДИМИЛИН 25 ВП
Кръгломиниращ молец ДИМИЛИН 25 ВП
Ябълков плодов червей ДИМИЛИН 25 ВП
Кръмно цвекло Обикновена житна пиявица ДИМИЛИН 25 ВП
Овес Обикновена житна пиявица ДИМИЛИН 25 ВП
Орех Ябълков плодов червей ДИМИЛИН 25 ВП
Праскова Източен плодов червей ДИМИЛИН 25 ВП
Пшеница Обикновена житна пиявица ДИМИЛИН 25 ВП
Роза Агрилус ДИМИЛИН 25 ВП
Ръж Обикновена житна пиявица ДИМИЛИН 25 ВП
Слива Кръгломиниращ молец ДИМИЛИН 25 ВП
Сливов плодов червей ДИМИЛИН 25 ВП
Тритикале Обикновена житна пиявица ДИМИЛИН 25 ВП
Череша Кръгломиниращ молец ДИМИЛИН 25 ВП
Ябълка Кръгломиниращ молец ДИМИЛИН 25 ВП
Ябълков плодов червей ДИМИЛИН 25 ВП