ПИРИНЕКС 48 ЕК

Търговско наименование ПИРИНЕКС 48 ЕК
Тип инсектицид
Активни вещества Хлорпирифос етил 480 г/л
Производител Мактешим Аган Агро
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ПИРИНЕКС 48 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Обикновена житна пиявица 80 мл/дка

срещу ларви

28 дни
Пшеница Вредна житна дървеница 100 мл/дка 28 дни
Пшеница Обикновена житна пиявица 100 мл/дка

срещу възрастни

28 дни
Пшеница Обикновен житен бегач 150 мл/дка 28 дни
Ечемик Обикновена житна пиявица 80 мл/дка

срещу ларви

28 дни
Ечемик Вредна житна дървеница 100 мл/дка 28 дни
Ечемик Обикновена житна пиявица 100 мл/дка

срещу възрастни

28 дни
Ечемик Обикновен житен бегач 150 мл/дка 28 дни
Ръж Обикновена житна пиявица 80 мл/дка

срещу ларви

28 дни
Ръж Вредна житна дървеница 100 мл/дка 28 дни
Ръж Обикновена житна пиявица 100 мл/дка

срещу възрастни

28 дни
Тритикале Обикновена житна пиявица 80 мл/дка

срещу ларви

28 дни
Тритикале Вредна житна дървеница 100 мл/дка 28 дни
Тритикале Обикновена житна пиявица 100 мл/дка

срещу възрастни

28 дни
Овес Обикновена житна пиявица 80 мл/дка

срещу ларви

28 дни
Овес Вредна житна дървеница 100 мл/дка 28 дни
Овес Обикновена житна пиявица 100 мл/дка

срещу възрастни

28 дни
Овес Обикновен житен бегач 150 мл/дка 28 дни
Картофи Колорадски бръмбар 200 мл/дка 28 дни
Домати Колорадски бръмбар 200 мл/дка 28 дни
Круша Ябълков плодов червей 0.12 % 28 дни
Круша Калифорнийска щитоносна въшка 0.15 % 28 дни
Дюля Ябълков плодов червей 0.12 % 28 дни
Дюля Калифорнийска щитоносна въшка 0.15 % 28 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 0.12 % 28 дни
Ябълка Калифорнийска щитоносна въшка 0.15 % 28 дни
Пипер Колорадски бръмбар 200 мл/дка 28 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 200 мл/дка 28 дни
Праскова Калифорнийска щитоносна въшка 0.15 % 28 дни
Царевица Царевичен стъблопробивач 150 мл/дка 28 дни
Царевица Обикновен житен бегач 150 мл/дка 28 дни
Череша Калифорнийска щитоносна въшка 0.15 % 28 дни
Слива Калифорнийска щитоносна въшка 0.15 % 28 дни
Слива Сливов плодов червей 0.15 % 28 дни
Захарно цвекло Зелева нощенка 100 мл/дка 28 дни
Захарно цвекло Цвеклови бълхи 200 мл/дка 28 дни
Захарно цвекло Цвеклови щитовки 200 мл/дка

Срещу ларви

28 дни
Захарно цвекло Цвеклов молец 250 мл/дка 28 дни
Памук Памукова листна въшка 100 мл/дка 28 дни
Памук Тютюнев трипс 100 мл/дка 28 дни
Кайсия Ябълков плодов червей 0.12 % 28 дни
Кайсия Калифорнийска щитоносна въшка 0.15 % 28 дни
Орех Ябълков плодов червей 0.12 % 28 дни
Орех Калифорнийска щитоносна въшка 0.15 % 28 дни
Кръмно цвекло Цвеклови бълхи 200 мл/дка 28 дни
Кръмно цвекло Цвеклов молец 250 мл/дка 28 дни
Червено цвекло Цвеклови бълхи 200 мл/дка 28 дни
Червено цвекло Цвеклов молец 250 мл/дка 28 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.