ИМИДАН 50 ВГ

търговско наименование ИМИДАН 50 ВГ
тип инсектицид
Активни вещества фосмет 500 г/кг
производител Гоуан Комерсио Интернасионал е Сервисоз Лимит
Категория на употреба втора професионална

SPe8 - Опасен за пчелите.

Регистрации на препарата ИМИДАН 50 ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
150 г/дка

Маслини

Срещу Молци (Prays oleae – Маслинов костилков пробивач) Bactrocera oleae – Маслинов плодов червей – срещу BBCH 69 -75 (край на цъфтежа, развитие на плодовете - плодовете са достигнали 20-50% от окончателния си размер).

Брой мин/макс приложения –2
Интервал между приложен.(мин) – 10
Вода л/дка – 100 л/дка

21 дни
Рапицарапичен стъблен скритохоботник150 г/дка

Внася се във фаза от ВВСН 31 (нарастване на стъблото: видимо нарастване на първото междувъзлие).

Брой мин/макс приложения 1 до 2
Интервал между приложен.(мин) – 7 дни.
Вода л/дка - 10 - 30 л/дка

28 дни
РапицаРапичен цветояд150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 59 (видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени „жълт бутон“)

или 
I. приложение ВВСН 55 (видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени)
II. приложение ВВСН 59 (видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени „жълт бутон“) 

Брой мин/макс приложения 1 до 2
Интервал между приложен.(мин) – 7 дни.
Вода л/дка - 10 - 30 л/дка

28 дни
КартофиКолорадски бръмбар100 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 40-49 (начало на образуване на клубени: нарастване до два пъти на диаметъра на върха на 1-ия столон спрямо срещулежащия столон-кожицата се е оформила напълно (кожицата в най-горния край на клубена не се отстранява с палец) – 95 % от клубените са в тази фаза).

Брой мин/макс приложения - 1
Интервал между приложен.(мин) – 7 дни.
Вода л/дка - 10 - 50 л/дка

14 дни
КрушаИзточен плодов червей150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Крушалистни бълхи150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Крушалистозавивачки150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
КрушаЯбълков плодов червей150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
ДюляИзточен плодов червей150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Дюлялистни бълхи150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Дюлялистозавивачки150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
ДюляЯбълков плодов червей150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
ЯбълкаИзточен плодов червей150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Ябълкалистни бълхи150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Ябълкалистозавивачки150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
ЯбълкаЯбълков плодов червей150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
ПортокалСредиземноморска плодова муха100 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер -напреднало зреене: засилва се сортово специф. оцветяване).

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100 – 200 л/дка

14 дни
ГрейпфрутСредиземноморска плодова муха100 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер -напреднало зреене: засилва се сортово специф. оцветяване).

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100 – 200 л/дка

14 дни
ЛимонСредиземноморска плодова муха100 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер -напреднало зреене: засилва се сортово специф. оцветяване).

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100 – 200 л/дка

14 дни
МандаринаСредиземноморска плодова муха100 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер -напреднало зреене: засилва се сортово специф. оцветяване).

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100 – 200 л/дка

14 дни
ПрасковаИзточен плодов червей150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – зреене на плодовете: оцветяването се развива).

Брой мин/макс приложения –2
Интервал между приложен.(мин) – 10 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

10 дни
Прасковамалка лозова листозавивачка150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – зреене на плодовете: оцветяването се развива).

Брой мин/макс приложения –2
Интервал между приложен.(мин) – 10 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

10 дни
ПрасковаПрасковен клонков молец150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – зреене на плодовете: оцветяването се развива).

Брой мин/макс приложения –2
Интервал между приложен.(мин) – 10 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

10 дни
Прасковасливов плодов червей150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – зреене на плодовете: оцветяването се развива).

Брой мин/макс приложения –2
Интервал между приложен.(мин) – 10 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

10 дни
ПрасковаСредиземноморска плодова муха150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – зреене на плодовете: оцветяването се развива).

Брой мин/макс приложения –2
Интервал между приложен.(мин) – 10 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

10 дни
ЧерешаИзточен плодов червей100 г/дка

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100л/дка

14 дни
Черешамалка лозова листозавивачка100 г/дка

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100л/дка

14 дни
ЧерешаПетнистокрила дрозофила100 г/дка

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100л/дка

14 дни
ЧерешаПрасковен клонков молец100 г/дка

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100л/дка

14 дни
ЧерешаСредиземноморска плодова муха100 г/дка

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100л/дка

14 дни
Черешачерешова муха100 г/дка

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100л/дка

14 дни
ОрехЯбълков плодов червей100 г/дка

Внася се във фаза а ВВСН 72-77 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – зреене на плодовете: оцветяването се развива).

Брой мин/макс приложения 1 до 2
Интервал между приложен.(мин) – 14 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

7 дни
ОрехОрехова муха150 г/дка

Внася се във фаза а ВВСН 72-77 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – зреене на плодовете: оцветяването се развива).

Брой мин/макс приложения 1 до 2
Интервал между приложен.(мин) – 14 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

7 дни
ЛешникЛешников хоботник150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-79.

Брой мин/макс приложения –1 - 2
Интервал между приложен.(мин) – 10-14 дни
Вода л/дка – 100 л/дка

7 дни
БоровинкаПетнистокрила дрозофила150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 89 (узряване на плодовете:)

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100 л/дка

5 дни