ИМИДАН 50 ВГ

Търговско наименование ИМИДАН 50 ВГ
Тип инсектицид
Активни вещества Фосмет 500 г/кг
Производител Гоуан Комерсио Интернасионал е Сервисоз Лимит
Категория на употреба втора професионална

SPe8 - Опасен за пчелите.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ИМИДАН 50 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
150 г/дка

Маслини

Срещу Молци (Prays oleae – Маслинов костилков пробивач) Bactrocera oleae – Маслинов плодов червей – срещу BBCH 69 -75 (край на цъфтежа, развитие на плодовете - плодовете са достигнали 20-50% от окончателния си размер).

Брой мин/макс приложения –2
Интервал между приложен.(мин) – 10
Вода л/дка – 100 л/дка

21 дни
Рапица Рапичен стъблен скритохоботник 150 г/дка

Внася се във фаза от ВВСН 31 (нарастване на стъблото: видимо нарастване на първото междувъзлие).

Брой мин/макс приложения 1 до 2
Интервал между приложен.(мин) – 7 дни.
Вода л/дка - 10 - 30 л/дка

28 дни
Рапица Рапичен цветояд 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 59 (видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени „жълт бутон“)

или 
I. приложение ВВСН 55 (видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени)
II. приложение ВВСН 59 (видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени „жълт бутон“) 

Брой мин/макс приложения 1 до 2
Интервал между приложен.(мин) – 7 дни.
Вода л/дка - 10 - 30 л/дка

28 дни
Картофи Колорадски бръмбар 100 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 40-49 (начало на образуване на клубени: нарастване до два пъти на диаметъра на върха на 1-ия столон спрямо срещулежащия столон-кожицата се е оформила напълно (кожицата в най-горния край на клубена не се отстранява с палец) – 95 % от клубените са в тази фаза).

Брой мин/макс приложения - 1
Интервал между приложен.(мин) – 7 дни.
Вода л/дка - 10 - 50 л/дка

14 дни
Круша Източен плодов червей 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Круша Листни бълхи 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Круша Листозавивачки 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Круша Ябълков плодов червей 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Дюля Източен плодов червей 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Дюля Листни бълхи 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Дюля Листозавивачки 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Дюля Ябълков плодов червей 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Ябълка Източен плодов червей 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Ябълка Листни бълхи 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Ябълка Листозавивачки 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 67 – 85 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)

Брой мин/макс приложения – 1-2
Интервал между приложен.(мин) – 20 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

28 дни
Портокал Средиземноморска плодова муха 100 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер -напреднало зреене: засилва се сортово специф. оцветяване).

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100 – 200 л/дка

14 дни
Грейпфрут Средиземноморска плодова муха 100 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер -напреднало зреене: засилва се сортово специф. оцветяване).

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100 – 200 л/дка

14 дни
Лимон Средиземноморска плодова муха 100 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер -напреднало зреене: засилва се сортово специф. оцветяване).

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100 – 200 л/дка

14 дни
Мандарина Средиземноморска плодова муха 100 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер -напреднало зреене: засилва се сортово специф. оцветяване).

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100 – 200 л/дка

14 дни
Праскова Източен плодов червей 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – зреене на плодовете: оцветяването се развива).

Брой мин/макс приложения –2
Интервал между приложен.(мин) – 10 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

10 дни
Праскова Малка лозова листозавивачка 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – зреене на плодовете: оцветяването се развива).

Брой мин/макс приложения –2
Интервал между приложен.(мин) – 10 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

10 дни
Праскова Прасковен клонков молец 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – зреене на плодовете: оцветяването се развива).

Брой мин/макс приложения –2
Интервал между приложен.(мин) – 10 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

10 дни
Праскова Сливов плодов червей 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – зреене на плодовете: оцветяването се развива).

Брой мин/макс приложения –2
Интервал между приложен.(мин) – 10 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

10 дни
Праскова Средиземноморска плодова муха 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – зреене на плодовете: оцветяването се развива).

Брой мин/макс приложения –2
Интервал между приложен.(мин) – 10 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

10 дни
Череша Източен плодов червей 100 г/дка

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100л/дка

14 дни
Череша Малка лозова листозавивачка 100 г/дка

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100л/дка

14 дни
Череша Петнистокрила дрозофила 100 г/дка

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100л/дка

14 дни
Череша Прасковен клонков молец 100 г/дка

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100л/дка

14 дни
Череша Средиземноморска плодова муха 100 г/дка

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100л/дка

14 дни
Череша Черешова муха 100 г/дка

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100л/дка

14 дни
Орех Ябълков плодов червей 100 г/дка

Внася се във фаза а ВВСН 72-77 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – зреене на плодовете: оцветяването се развива).

Брой мин/макс приложения 1 до 2
Интервал между приложен.(мин) – 14 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

7 дни
Орех Орехова муха 150 г/дка

Внася се във фаза а ВВСН 72-77 (разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – зреене на плодовете: оцветяването се развива).

Брой мин/макс приложения 1 до 2
Интервал между приложен.(мин) – 14 дни.
Вода л/дка – 100 л/дка

7 дни
Лешник Лешников хоботник 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-79.

Брой мин/макс приложения –1 - 2
Интервал между приложен.(мин) – 10-14 дни
Вода л/дка – 100 л/дка

7 дни
Боровинка Петнистокрила дрозофила 150 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 89 (узряване на плодовете:)

Брой мин/макс приложения –1
Вода л/дка – 100 л/дка

5 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.