КАРПОВИРУСИН

Търговско наименование КАРПОВИРУСИН
Тип инсектицид
Активни вещества Cydia pomonella Granulosis Virus, Mexican strain (CpGV-M) 10 х 10¹² вирусни тела/литър
Производител Ариста Лайфсайънс
Категория на употреба непрофесионална

Вируси  - Cydia pomonella Granulosis Virus, Mexican strain (CpGVM) в концентрация 1x1013 вирусни частици/литър.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КАРПОВИРУСИН за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Круша Източен плодов червей 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (размер на завърза до 10 мм,следцъфтежно окапване-консумативна зрялост).
Брой мин/макс приложения – 1-10
Интервал между приложенията - 10 дни

1 дни
Круша Ябълков плодов червей 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (размер на завърза до 10 мм,следцъфтежно окапване-консумативна зрялост).
Брой мин/макс приложения – 1-10
Интервал между приложенията - 10 дни

1 дни
Дюля Източен плодов червей 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (размер на завърза до 10 мм,следцъфтежно окапване-консумативна зрялост).
Брой мин/макс приложения – 1-10
Интервал между приложенията - 10 дни

1 дни
Дюля Ябълков плодов червей 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (размер на завърза до 10 мм,следцъфтежно окапване-консумативна зрялост).
Брой мин/макс приложения – 1-10
Интервал между приложенията - 10 дни

1 дни
Ябълка Източен плодов червей 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (размер на завърза до 10 мм,следцъфтежно окапване-консумативна зрялост).
Брой мин/макс приложения – 1-10
Интервал между приложенията - 10 дни

1 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (размер на завърза до 10 мм,следцъфтежно окапване-консумативна зрялост).
Брой мин/макс приложения – 1-10
Интервал между приложенията - 10 дни

1 дни
Праскова Източен плодов червей 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (разрастване на яйчника, окапва не на завръзи след цъфтежа-консумативна зрялост)
Брой мин/макс приложения – 1-10
Интервал между приложенията - 10 дни
Вода мин/макс л/дка– 100 л/дка

1 дни
Праскова Ябълков плодов червей 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (разрастване на яйчника, окапва не на завръзи след цъфтежа-консумативна зрялост)
Брой мин/макс приложения – 1-10
Интервал между приложенията - 10 дни
Вода мин/макс л/дка– 100 л/дка

1 дни
Кайсия Източен плодов червей 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (разрастване на яйчника, окапва не на завръзи след цъфтежа-консумативна зрялост)
Брой мин/макс приложения – 1-10
Интервал между приложенията - 10 дни
Вода мин/макс л/дка– 100 л/дка

1 дни
Кайсия Ябълков плодов червей 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (разрастване на яйчника, окапва не на завръзи след цъфтежа-консумативна зрялост)
Брой мин/макс приложения – 1-10
Интервал между приложенията - 10 дни
Вода мин/макс л/дка– 100 л/дка

1 дни
Орех Ябълков плодов червей 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 71 – 89 
Брой мин/макс приложения – 1-10
Интервал между приложенията - 10 дни
Вода мин/макс л/дка– 100 л/дка

1 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.