Кемтура

Регистрирани препарати за растителна защита на Кемтура:

Хербициди

Фунгициди

Инсектициди