ВИТАВАКС 200 ФФ

Търговско наименование ВИТАВАКС 200 ФФ
Тип фунгицид
Активни вещества Карбоксин 200 г/л
Тирам 200 г/л
Производител Кемтура
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ВИТАВАКС 200 ФФ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Твърда главня 300 мл/100 кг семена
Пшеница Праховита главня 300 мл/100 кг семена
Пшеница Загиване на кълнове по време на поникване 300 мл/100 кг семена
Ечемик Праховита главня 250 мл/100 кг семена
Слънчоглед Почвени патогени 250 мл/100 кг семена

Почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония)

Царевица Почвени патогени 250 мл/100 кг семена

Почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония)

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.