КАЛИПСО 480 СК

Търговско наименование КАЛИПСО 480 СК
Тип инсектицид
Активни вещества Тиаклоприд 480 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

SPe8-Опасен за пчелите 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на КАЛИПСО 480 СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
0.025 %

Касис(Френско грозде): Листни въшки (сем. Aphididae), Хищни галици (сем. Cecidomyiidae), Нощна пеперуда по френското грозде, Phalaena (Geometra) grossulariata, Молец по касиса, Огневка (Pyralidae), Щитоносни въшки

3 дни
Малка зимна педомерка 0.025 мл/дка

Кестен - Малка зимна педомерка – (Operophtera brumata), Кестенов плодов червей (Cydia triangulela), Кестенов хоботник – (Curculio elephas), Листозавивачки – (сем. Tortricidae)

0.015 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

Смокини: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii), Листни въшки (Aphis sp.), Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata, Ceratitis spp), Черна смокинова муха (Carpolonchoea aristella).

14 дни
Картофи Колорадски бръмбар 10 - 15 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31 – 59 (фенофази: начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират до поява на първото цъфтящо венчелистче от първото съцветие)

21 дни
Картофи Голяма картофена въшка 20 мл/дка

внася се във фаза BBCH 31 – 59 (фенофази: начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират до поява на първото цъфтящо венчелистче от първото съцветие)

21 дни
Домати Зелена прасковена листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Домати Голяма картофена въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Домати Памукова листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Домати Колорадски бръмбар 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Круша Ябълков плодов червей 0.02 - 0.025 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Круша Зелена ябълкова листна въшка 0.02 - 0.025 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Круша Ябълково-живовлекова листна въшка 0.02 - 0.025 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Круша Ябълков пъстър миниращ молец 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Круша Ябълков миниращ листов молец 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Круша Червеногаловата ябълкова листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Круша Кръгломиниращ молец 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Круша Петнистокрила дрозофила 0.02 - 0.025 мл/дка 14 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 0.02 - 0.025 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Ябълка Зелена ябълкова листна въшка 0.02 - 0.025 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Ябълка Ябълково-живовлекова листна въшка 0.02 - 0.025 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Ябълка Ябълков пъстър миниращ молец 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Ябълка Ябълков миниращ листов молец 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Ябълка Червеногаловата ябълкова листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Ябълка Кръгломиниращ молец 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Ябълка Петнистокрила дрозофила 0.02 - 0.025 мл/дка 14 дни
Краставици Голяма картофена въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Краставици Зелена прасковена листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Краставици Памукова листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Пипер Зелена прасковена листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Пипер Голяма картофена въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Пипер Памукова листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Пипер Колорадски бръмбар 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Патладжан Зелена прасковена листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Патладжан Голяма картофена въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Патладжан Памукова листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Пъпеш Голяма картофена въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Пъпеш Зелена прасковена листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Пъпеш Памукова листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Диня Голяма картофена въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Диня Зелена прасковена листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Диня Памукова листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Праскова Черешова муха 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Праскова Зелева листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Праскова Листни въшки 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Праскова Петнистокрила дрозофила 0.015 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

14 дни
Череша Черешова муха 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Череша Зелева листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Череша Листни въшки 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Череша Петнистокрила дрозофила 0.015 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

14 дни
Слива Петнистокрила дрозофила 0.015 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

14 дни
Кайсия Черешова муха 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Кайсия Зелева листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Кайсия Листни въшки 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Ягода Листни въшки 25 мл/дка

внася се при поява на неприятеля

3 дни
Ягода Петнистокрила дрозофила 0.02 - 0.03 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

3 дни
Малина Листни въшки 0.025 %

внася се при поява на неприятеля

3 дни
Малина Листогризещи гъсеници 0.025 %

внася се при поява на неприятеля

3 дни
Малина Ягодово хоботниче 0.025 %

внася се при поява на неприятеля

3 дни
Малина Щитоносни въшки 0.025 %

внася се при поява на неприятеля

3 дни
Малина Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка 0.025 %

внася се при поява на неприятеля

3 дни
Малина Малиново комарче 0.025 %

внася се при поява на неприятеля

3 дни
Малина Петнистокрила дрозофила 0.015 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

14 дни
Малина Средиземноморска плодова муха 0.015 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

14 дни
Малина Петнистокрила дрозофила 0.025 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

Касис Френско грозде

3 дни
Тиквичка Голяма картофена въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Тиквичка Зелена прасковена листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Тиквичка Памукова листна въшка 0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Боровинка Огневки 0.025 %

внася се при поява на неприятеля

14 дни
Боровинка Щитоносни въшки 0.025 %

внася се при поява на неприятеля

14 дни
Боровинка Петнистокрила дрозофила 0.025 мл/дка

внася се при поява на неприятеля

14 дни
Декоративни растения Зелена прасковена листна въшка 0.025 %
Декоративни растения Зелена розена листна въшка 0.025 %
Декоративни растения Памукова листна въшка 0.025 %
Декоративни растения Черна бобова листна въшка 0.025 %
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.