КАЛИПСО 480 СК

търговско наименование КАЛИПСО 480 СК
тип инсектицид
Активни вещества тиаклоприд 480 г/л
производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

SPe8-Опасен за пчелите 

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КАЛИПСО 480 СК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
0.025 %

Касис(Френско грозде): Листни въшки (сем. Aphididae), Хищни галици (сем. Cecidomyiidae), Нощна пеперуда по френското грозде, Phalaena (Geometra) grossulariata, Молец по касиса, Огневка (Pyralidae), Щитоносни въшки

3 дни
малка зимна педомерка0.025 мл/дка

Кестен - Малка зимна педомерка – (Operophtera brumata), Кестенов плодов червей (Cydia triangulela), Кестенов хоботник – (Curculio elephas), Листозавивачки – (сем. Tortricidae)

0.015 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

Смокини: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii), Листни въшки (Aphis sp.), Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata, Ceratitis spp), Черна смокинова муха (Carpolonchoea aristella).

14 дни
КартофиКолорадски бръмбар10 - 15 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31 – 59 (фенофази: начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират до поява на първото цъфтящо венчелистче от първото съцветие)

21 дни
Картофиголяма картофена въшка20 мл/дка

внася се във фаза BBCH 31 – 59 (фенофази: начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират до поява на първото цъфтящо венчелистче от първото съцветие)

21 дни
Доматизелена прасковена листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Доматиголяма картофена въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
ДоматиПамукова листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
ДоматиКолорадски бръмбар0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
КрушаЯбълков плодов червей0.02 - 0.025 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
КрушаЗелена ябълкова листна въшка0.02 - 0.025 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Крушаябълково-живовлекова листна въшка0.02 - 0.025 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Крушаябълков пъстър миниращ молец0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Крушаябълков миниращ листов молец0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Крушачервеногаловата ябълкова листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Крушакръгломиниращ молец0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
КрушаПетнистокрила дрозофила0.02 - 0.025 мл/дка14 дни
ЯбълкаЯбълков плодов червей0.02 - 0.025 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
ЯбълкаЗелена ябълкова листна въшка0.02 - 0.025 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Ябълкаябълково-живовлекова листна въшка0.02 - 0.025 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Ябълкаябълков пъстър миниращ молец0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Ябълкаябълков миниращ листов молец0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Ябълкачервеногаловата ябълкова листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Ябълкакръгломиниращ молец0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фаза „миши уши” до фенофаза: плодовете достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
ЯбълкаПетнистокрила дрозофила0.02 - 0.025 мл/дка14 дни
Краставициголяма картофена въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Краставицизелена прасковена листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
КраставициПамукова листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Пиперзелена прасковена листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Пиперголяма картофена въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
ПиперПамукова листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
ПиперКолорадски бръмбар0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Патладжанзелена прасковена листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Патладжанголяма картофена въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
ПатладжанПамукова листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
ПатладжанКолорадски бръмбар0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Пъпешголяма картофена въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Пъпешзелена прасковена листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
ПъпешПамукова листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Диняголяма картофена въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Динязелена прасковена листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
ДиняПамукова листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Прасковачерешова муха0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Прасковазелева листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
ПрасковаЛистни въшки0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
ПрасковаПетнистокрила дрозофила0.015 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

14 дни
Черешачерешова муха0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Черешазелева листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
ЧерешаЛистни въшки0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
ЧерешаПетнистокрила дрозофила0.015 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

14 дни
СливаПетнистокрила дрозофила0.015 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

14 дни
Кайсиячерешова муха0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
Кайсиязелева листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
КайсияЛистни въшки0.02 %

Внася се във фаза BBCH 54 – 75 (фенофази: цветовете са обвити от светлозелени люспи – при някои сортове до плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

14 дни
ЯгодаЛистни въшки25 мл/дка

внася се при поява на неприятеля

3 дни
ЯгодаПетнистокрила дрозофила0.02 - 0.03 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

3 дни
МалинаЛистни въшки0.025 %

внася се при поява на неприятеля

3 дни
Малиналистогризещи гъсеници0.025 %

внася се при поява на неприятеля

3 дни
МалинаЯгодово хоботниче0.025 %

внася се при поява на неприятеля

3 дни
Малинащитоносни въшки0.025 %

внася се при поява на неприятеля

3 дни
МалинаЯбълкова запетаевидна щитоносна въшка0.025 %

внася се при поява на неприятеля

3 дни
МалинаМалиново комарче0.025 %

внася се при поява на неприятеля

3 дни
МалинаПетнистокрила дрозофила0.015 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

14 дни
МалинаСредиземноморска плодова муха0.015 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

14 дни
МалинаПетнистокрила дрозофила0.025 мл/дка

Минимална употреба

внася се при поява на неприятеля

Касис Френско грозде

3 дни
Тиквичкаголяма картофена въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Тиквичказелена прасковена листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
ТиквичкаПамукова листна въшка0.02 %

Внася се във фаза BBCH 35 – 89 (главна фаза на растеж: формиране на странични разклонения до фенофаза: пълна зрялост)

3 дни
Боровинкаогневки0.025 %

внася се при поява на неприятеля

14 дни
Боровинкащитоносни въшки0.025 %

внася се при поява на неприятеля

14 дни
БоровинкаПетнистокрила дрозофила0.025 мл/дка

внася се при поява на неприятеля

14 дни
Декоративни растениязелена прасковена листна въшка0.025 %
Декоративни растениязелена розена листна въшка0.025 %
Декоративни растенияПамукова листна въшка0.025 %
Декоративни растениячерна бобова листна въшка0.025 %
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.