СЕНИК ГОЛД

търговско наименование СЕНИК ГОЛД
тип фунгицид
Активни вещества флуопиколид 200 г/л
флуоксастробин 150 г/л
производител Bayer
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на СЕНИК ГОЛД за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Ризоктония 1000 мл/100 кг семена

Маслодайна рапица, синап

Внася се във фаза ВВСН00 (сухо семе)

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Сеитбена норма 250-600 г семена/ дка
3 дни
Рапица Сухо стъблено гниене 1000 мл/100 кг семена

Маслодайна рапица, синап

Внася се във фаза ВВСН00 (сухо семе)

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Сеитбена норма 250-600 г семена/ дка
3 дни
Рапица черни листни петна 1000 мл/100 кг семена

Маслодайна рапица, синап

Внася се във фаза ВВСН00 (сухо семе)

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Сеитбена норма 250-600 г семена/ дка
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.