флуоксастробин

препарати съдържащи само флуоксастробин

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи флуоксастробин и други активни вещества