АРХИТЕКТ

Търговско наименование АРХИТЕКТ
Тип фунгицид
Активни вещества Пираклостробин 100 г/л
Мепикват – хлорид 150 г/л
Прохексадион-калций 25 г/л
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

С комбинирано (системно и несистемно) действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АРХИТЕКТ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Листни петна 120 - 200 мл/дка

Зимна маслодайна рапица

I -во третиране наесен ВВСН 15-20 (разтворен пети лист - няма странични разклонения).

II-ро третиране напролет ВВСН 21-59 (начало на формиране на страничните разклонения - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”)).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенияат - период на зимен покой на културата.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Рапица Фомоза 120 - 200 мл/дка

Зимна маслодайна рапица

I -во третиране наесен ВВСН 15-20 (разтворен пети лист - няма странични разклонения).

II-ро третиране напролет ВВСН 21-59 (начало на формиране на страничните разклонения - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”)).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенияат - период на зимен покой на културата.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Рапица 120 - 200 мл/дка

Зимна маслодайна рапица

Повишаване устойчивостта срещу полягане

I -во третиране наесен ВВСН 15-20 (разтворен пети лист - няма странични разклонения).

II-ро третиране напролет ВВСН 21-59 (начало на формиране на страничните разклонения - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”)).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенияат - период на зимен покой на културата.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Рапица Листни петна 100 мл/дка

Зимна маслодайна рапица

Внася се наесен ВВСН 15-20 (разтворен пети лист - няма странични разклонения).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Рапица Фомоза 100 мл/дка

Зимна маслодайна рапица

Внася се наесен ВВСН 15-20 (разтворен пети лист - няма странични разклонения).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Рапица 100 мл/дка

Зимна маслодайна рапица

Повишаване устойчивостта срещу полягане

Внася се наесен ВВСН 15-20 (разтворен пети лист - няма странични разклонения).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Рапица Листни петна 120 - 200 мл/дка

Пролетна маслодайна рапица

Внася се напролет ВВСН 21-59 (начало на формиране на страничните разклонения - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”)).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Рапица Фомоза 120 - 200 мл/дка

Пролетна маслодайна рапица

Внася се напролет ВВСН 21-59 (начало на формиране на страничните разклонения - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”)).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Рапица 120 - 200 мл/дка

Пролетна маслодайна рапица

Повишаване устойчивостта срещу полягане

Внася се напролет ВВСН 21-59 (начало на формиране на страничните разклонения - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”)).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Рапица Листни петна 100 мл/дка

Зимна и пролетна маслодайна рапица

Внася се в ВВСН 21-59 (начало на формиране на страничните разклонения - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”)).

 • Брой мин/макс прилжения – 2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Рапица Фомоза 100 мл/дка

Зимна и пролетна маслодайна рапица

Внася се в ВВСН 21-59 (начало на формиране на страничните разклонения - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”)).

 • Брой мин/макс прилжения – 2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Рапица 100 мл/дка

Зимна и пролетна маслодайна рапица

Повишаване устойчивостта срещу полягане

Внася се в ВВСН 21-59 (начало на формиране на страничните разклонения - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”)).

 • Брой мин/макс прилжения – 2.
 • Интервал между приложенията – 14 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Слънчоглед Ръжда 120 - 200 мл/дка

-Внася се във фаза ВВСН 31-39 (поява на първо удължено междувъзлие - поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие). При приложение в ВВСН 31-39 дозата задължително е 120 мл/дка!

- ВВСН 51-59 (поява на цветен бутон между най-горните листа - езичестите цветове се виждат между прилистниците, кошничката е затворена). При приложение в ВВСН 51-59 дозата е 120- 200 мл/дка!

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Слънчоглед Склеротийно увяхване 120 - 200 мл/дка

-Внася се във фаза ВВСН 31-39 (поява на първо удължено междувъзлие - поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие). При приложение в ВВСН 31-39 дозата задължително е 120 мл/дка!

- ВВСН 51-59 (поява на цветен бутон между най-горните листа - езичестите цветове се виждат между прилистниците, кошничката е затворена). При приложение в ВВСН 51-59 дозата е 120- 200 мл/дка!

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Слънчоглед Фома 120 - 200 мл/дка

-Внася се във фаза ВВСН 31-39 (поява на първо удължено междувъзлие - поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие). При приложение в ВВСН 31-39 дозата задължително е 120 мл/дка!

- ВВСН 51-59 (поява на цветен бутон между най-горните листа - езичестите цветове се виждат между прилистниците, кошничката е затворена). При приложение в ВВСН 51-59 дозата е 120- 200 мл/дка!

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Слънчоглед Фомопсис 120 - 200 мл/дка

-Внася се във фаза ВВСН 31-39 (поява на първо удължено междувъзлие - поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие). При приложение в ВВСН 31-39 дозата задължително е 120 мл/дка!

- ВВСН 51-59 (поява на цветен бутон между най-горните листа - езичестите цветове се виждат между прилистниците, кошничката е затворена). При приложение в ВВСН 51-59 дозата е 120- 200 мл/дка!

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Слънчоглед 120 - 200 мл/дка

Повишаване устойчивостта срещу полягане.

-Внася се във фаза ВВСН 31-39 (поява на първо удължено междувъзлие - поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие). При приложение в ВВСН 31-39 дозата задължително е 120 мл/дка!

- ВВСН 51-59 (поява на цветен бутон между най-горните листа - езичестите цветове се виждат между прилистниците, кошничката е затворена). При приложение в ВВСН 51-59 дозата е 120- 200 мл/дка!

 • Брой мин/макс приложения – 1-2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.