ТАНАРИС

Търговско наименование ТАНАРИС
Тип хербицид
Активни вещества Диметенамид - П 333 г/л
Квинмерак 167 г/л
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ТАНАРИС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Широколистни плевели 150 мл/дка

Срещу широколистни плевели и самосевки от пшеница – внася се във фаза ВВСН 00-09 (сухо семе – поникване: показване на котиледоните на почвената повърхност) или във фаза ВВСН 10-18 (напълно оформени котиледони – разтворен 8-ми лист)
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.