ОРТИВА

Търговско наименование ОРТИВА
Тип фунгицид
Активни вещества Азоксистробин 250 г/л
Производител Синжента
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ОРТИВА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 60 - 80 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2 
 • Интервал между приложенията – 14 дни 
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
35 дни
Пшеница Ранен листен пригор 60 - 80 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
35 дни
Пшеница Кафява ръжда 60 - 80 мл/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
35 дни
Ечемик Брашнеста мана 80 мл/дка

ВВСН 30-59 (Начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
35 дни
Рапица Склеротиния (Бяло гниене) 80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 60-69 (10% от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос-край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
21 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.