ТОРНАДО

Търговско наименование ТОРНАДО
Тип хербицид
Активни вещества Квизалофоп-П- етил 50 г/л
Производител Зенит Кроп Сайънсис
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТОРНАДО за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Едногодишни житни плевели 120 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 13-39 (разтворен трети лист – 9 или повече оформени междувъзлия)

  • Брой мин/макс приложения – 1 
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
90 дни
Рапица Многогодишни житни плевели 200 - 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 13-39 (разтворен трети лист – 9 или повече оформени междувъзлия)

  • Брой мин/макс приложения – 1 
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
90 дни
Слънчоглед Многогодишни житни плевели 200 - 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 13-39 (втора двойка листа – поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие)

  • Брой мин/макс приложения – 1 
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
60 дни
Слънчоглед Едногодишни житни плевели 120 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 13-39 (втора двойка листа – поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие)

  • Брой мин/макс приложения – 1 
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
60 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.