Квизалофоп-П- етил

Препарати съдържащи Квизалофоп-П- етил и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Квизалофоп-П- етил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Бакла Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Грах Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Грейпфрут Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Домати Едногодишни житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК НАВИГАТОР 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК НАВИГАТОР 5 ЕК
Дюля Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Захарно цвекло Едногодишни житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК НАВИГАТОР 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК НАВИГАТОР 5 ЕК
Зеле Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Многогодишни широколистни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Кайсия Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Картофи Едногодишни житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК НАВИГАТОР 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК НАВИГАТОР 5 ЕК
Круша Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Кръмно цвекло Житни плевели УИШ ТОП
Лен Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Леща Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Лимон Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Лоза Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Лук Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Люцерна Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Магданоз Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни широколистни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Малина Житни плевели УИШ ТОП
Мандарина Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Маруля Житни плевели УИШ ТОП
Морков Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Многогодишни широколистни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Нахут Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Памук Едногодишни житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК
Патладжан Житни плевели УИШ ТОП
Подправки Житни плевели УИШ ТОП
Портокал Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Праскова Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Рапица Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ 5 ЕК ТОРНАДО ГЛАДИАТОР ЗАМЗАР
Житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ 5 ЕК ТОРНАДО ГЛАДИАТОР ЗАМЗАР
Самосевки от житни култури ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК
Слива Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Слънчоглед Едногодишни житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК НАВИГАТОР 5 ЕК ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ 5 ЕК ТОРНАДО ГЛАДИАТОР ЗАМЗАР
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК НАВИГАТОР 5 ЕК ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ 5 ЕК ТОРНАДО ГЛАДИАТОР ЗАМЗАР
Соя Едногодишни житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК НАВИГАТОР 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК НАВИГАТОР 5 ЕК
Спанак Житни плевели УИШ ТОП
Тютюн Едногодишни житни плевели НАВИГАТОР 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели НАВИГАТОР 5 ЕК
Фасул Едногодишни житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ЛЕОПАРД 5 ЕК
Череша Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Чесън Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Ябълка Едногодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК
Житни плевели УИШ ТОП
Многогодишни житни плевели ЛЕОПАРД 5 ЕК