ГАЛЕРА СУПЕР

Търговско наименование ГАЛЕРА СУПЕР
Тип хербицид
Активни вещества Клопиралид 240 г/л
Пиклорам 80 г/л
Аминопиралид 40 г/л
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ГАЛЕРА СУПЕР за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Широколистни плевели 20 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-39 на културата.
*На една и съща площ да се използва веднъж на 3 години

  • 10-40 л/дка работен разтвор
  • брой третирания: 1
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.