ЛОНТРЕЛ 300 СЛ

търговско наименование ЛОНТРЕЛ 300 СЛ
тип хербицид
Активни вещества клопиралид 300 г/л
производител Дау Агросайансис
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата ЛОНТРЕЛ 300 СЛ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаШироколистни плевели40 - 50 мл/дка

Внася се във фаза братене на културата.

РапицаШироколистни плевели35 - 40 мл/дка
ЛукШироколистни плевели40 - 50 мл/дка

Лук (за глави) – внася се във фаза “камшиче” на културата.

Захарно цвеклоШироколистни плевели30 - 50 мл/дка

Внася се през вегетацията на културите и ранни фази на плевелите.

ЛенШироколистни плевели30 - 50 мл/дка

Внася се през вегетацията на културите (фаза “елхичка” на лена) и ранни фази на плевелите.

ЯгодаШироколистни плевели30 - 40 мл/дка

Внася се след беритба на плодовете.

Кръмно цвеклоШироколистни плевели30 - 50 мл/дка

Внася се през вегетацията на културите и ранни фази на плевелите.