МОНТАНА СУПРА

Търговско наименование МОНТАНА СУПРА
Тип хербицид
Активни вещества Глифозат 450 г/л
Производител Асценса Агро С.А
Категория на употреба втора професионална

Тотален хербицид със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МОНТАНА СУПРА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Едногодишни житни плевели 240 мл/дка

Всички култури, които се сеят и разсаждат, с изключение на горски видове

Едногодишни житни плевели по пролетни култури - Преди сеитба/ Преди засаждане (активно растящи плевели)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -20 л/дка
Едногодишни житни плевели 320 - 400 мл/дка

Всички култури, които се сеят и разсаждат, с изключение на горски видове

Едногодишни житни плевели по зимни култури - Преди сеитба/ Преди засаждане (активно растящи плевели)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -20 л/дка
Многогодишни плевели 400 - 480 мл/дка

Всички култури, които се сеят и разсаждат, с изключение на горски видове 

Едногодишни и двугодишни широколистни плевели и многогодишни плевели по пролетни и зимни култури

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -20 л/дка
Широколистни плевели 400 - 480 мл/дка

Всички култури, които се сеят и разсаждат, с изключение на горски видове 

Едногодишни и двугодишни широколистни плевели и многогодишни плевели по пролетни и зимни култури

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -20 л/дка
Пшеница Многогодишни плевели 480 мл/дка

Преди сеитба на зърнено - житни култури и за стърнища, житни култури с изключение на производство на семена 

След прибиране на реколтата/Преди сеитба (ранни стадии на развитие на плевелите )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка

Да не се използват за фураж при животните продуктите и страничните продукти от пшеница. Да не се употребява при фаза на развитие BBCH 71-89 при зърнено -житни култури преди сеитба.

Ечемик Многогодишни плевели 480 мл/дка

Преди сеитба на зърнено - житни култури и за стърнища, житни култури с изключение на производство на семена 

След прибиране на реколтата/Преди сеитба (ранни стадии на развитие на плевелите )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка

Да не се използват за фураж при животните продуктите и страничните продукти от пшеница. Да не се употребява при фаза на развитие BBCH 71-89 при зърнено -житни култури преди сеитба.

Ръж Многогодишни плевели 480 мл/дка

Преди сеитба на зърнено - житни култури и за стърнища, житни култури с изключение на производство на семена 

След прибиране на реколтата/Преди сеитба (ранни стадии на развитие на плевелите )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка

Да не се използват за фураж при животните продуктите и страничните продукти от пшеница. Да не се употребява при фаза на развитие BBCH 71-89 при зърнено -житни култури преди сеитба.

Тритикале Многогодишни плевели 480 мл/дка

Преди сеитба на зърнено - житни култури и за стърнища, житни култури с изключение на производство на семена 

След прибиране на реколтата/Преди сеитба (ранни стадии на развитие на плевелите )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка

Да не се използват за фураж при животните продуктите и страничните продукти от пшеница. Да не се употребява при фаза на развитие BBCH 71-89 при зърнено -житни култури преди сеитба.

Круша Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
Круша Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
Дюля Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
Дюля Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
Ябълка Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
Ябълка Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
Портокал Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
Портокал Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
Лимон Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
Лимон Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
Мандарина Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
Мандарина Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
Мандарина Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
Праскова Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
Праскова Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
Череша Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
Череша Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
Слива Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
Слива Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
Кайсия Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
Кайсия Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
Орех Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
Орех Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
Бадем Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
Бадем Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
Лешник Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
Лешник Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
Маслина Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
21 дни
Маслина Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
21 дни
Кестен Едногодишни житни плевели 320 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
Кестен Широколистни плевели 240 - 480 мл/дка

Внася се до BBCH 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка
28 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.