НИМ АЗАЛ Т/С

търговско наименование НИМ АЗАЛ Т/С
тип инсектицид
Активни вещества азадирахтин 1 %
производител Трифолио-М
Категория на употреба непрофесионална

Активни вещества: азадирахтин А -1%; азадирахтин Б, В, Г, Д-0,5 %; ним-субстанция - 2,5 %  

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на НИМ АЗАЛ Т/С за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Петнистокрила дрозофила 0.4 г/дка

Минимална употреба

При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на рееколтата

Домати обикновен паяжинообразуващ акар 0.3 %
Домати Борова процесионка 300 мл/дка

без разреждане с вода

Домати миниращ молец 0.3 %

Минимална употреба

Домати ябълков пъстър миниращ молец 300 мл/дка

Минимална употреба

при поява на първи мини по листата

3 дни
Домати Петнистокрила дрозофила 0.3 - 0.9 г/дка

Минимална употреба

При поява на вредителя.

3 дни
Круша Петнистокрила дрозофила 0.3 г/дка

Минимална употреба

При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на рееколтата

Ябълка Петнистокрила дрозофила 0.3 г/дка

Минимална употреба

При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на рееколтата

3 дни
Краставици обикновен паяжинообразуващ акар 0.3 %
Краставици Борова процесионка 300 мл/дка

без разреждане с вода

Праскова Петнистокрила дрозофила 0.3 г/дка

Минимална употреба

при поява на вредителя.

Череша Петнистокрила дрозофила 0.3 г/дка

Минимална употреба

при поява на вредителя.

Слива Петнистокрила дрозофила 0.3 г/дка

Минимална употреба

При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на рееколтата

Кайсия Петнистокрила дрозофила 0.3 г/дка

Минимална употреба

при поява на вредителя.

Ягода Петнистокрила дрозофила 0.4 г/дка

Минимална употреба

При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата

Малина Петнистокрила дрозофила 0.4 г/дка

Минимална употреба

При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата

Къпина Петнистокрила дрозофила 0.4 г/дка

Минимална употреба

При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата

Боровинка Петнистокрила дрозофила 0.4 г/дка

Минимална употреба

При поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.