Къпина (Rubus subg. Rubus)

регистрирани препарати за растителна защита при Къпина

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК

регистрации срещу неприятели

регистрации срещу болести