КОСМИК

Търговско наименование КОСМИК
Тип хербицид
Активни вещества Глифозат 360 г/л
Производител Калиоп Агро България
Категория на употреба втора професионална

     Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения!

      Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите!

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КОСМИК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Житни и широколистни плевели 1200 мл/дка

Ж.п. линни

     Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

30 дни
Лоза Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка 30 дни
Круша Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка 30 дни
Дюля Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка 30 дни
Ябълка Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка 30 дни
Праскова Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка 30 дни
Череша Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка 30 дни
Слива Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка 30 дни
Вишна Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка 30 дни
Кайсия Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка 30 дни
Орех Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка 30 дни
Бадем Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка 30 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.