ТАЙФУН СЛ

търговско наименование ТАЙФУН СЛ
тип хербицид
Активни вещества глифозат 360 г/л
производител Мактешим Кемикъл Уъркс
Категория на употреба непрофесионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТАЙФУН СЛ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
житни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Стърнища, Ж.П. линии и свободни площи.

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Пшеницажитни и широколистни плевели400 мл/дка

Внася се - ранна восъчна зрялост ВВСН 83 – 85, при бутонизация на ш.л. и изкласяване на жит.плев. (плевели в активен растеж)

14 дни
Лозажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Крушажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Дюляжитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Ябълкажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Слънчогледжитни и широколистни плевели300 мл/дка

Преди сеитба на културите.

30 дни
Слънчогледжитни и широколистни плевели400 мл/дка

Като десикант, внася се преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %.

30 дни
Прасковажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Царевицажитни и широколистни плевели300 мл/дка

Преди сеитба на културите.

30 дни
Черешажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Сливажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Вишнажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Кайсияжитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Орехжитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Бадемжитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.