ТАЙФУН СЛ

Търговско наименование ТАЙФУН СЛ
Тип хербицид
Активни вещества Глифозат 360 г/л
Производител Мактешим Кемикъл Уъркс
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТАЙФУН СЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка

Стърнища, Ж.П. линии и свободни площи.

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Пшеница Житни и широколистни плевели 400 мл/дка

Внася се - ранна восъчна зрялост ВВСН 83 – 85, при бутонизация на ш.л. и изкласяване на жит.плев. (плевели в активен растеж)

14 дни
Лоза Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Круша Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Дюля Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Ябълка Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Слънчоглед Житни и широколистни плевели 300 мл/дка

Преди сеитба на културите.

30 дни
Слънчоглед Житни и широколистни плевели 400 мл/дка

Като десикант, внася се преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %.

30 дни
Праскова Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Царевица Житни и широколистни плевели 300 мл/дка

Преди сеитба на културите.

30 дни
Череша Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Слива Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Вишна Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Кайсия Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Орех Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

Бадем Житни и широколистни плевели 400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните плевели.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.