Лешник (Corylus)

регистрирани препарати за растителна защита при Лешник

регистрации срещу плевели
житни и широколистни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Алтернария
Антракноза
Бактериен пригор
бактериоза
Брашнеста мана
Кладоспориум
краста
Склеротиния
фузариум
регистрации срещу неприятели
агрилус
акари
Лешников хоботник
майски бръмбар