Лешник (Corylus)

Регистрирани препарати за растителна защита при Лешник

Регистрации срещу плевели
Едногодишни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Плевелни семена
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Алтернария
Антракноза
Бактериални болести
Бактериен пригор
Бактериоза
Брашнеста мана
Кладоспориум
Краста
Почвени патогени
Склеротиния
Фузариум
Регистрации срещу неприятели
Агрилус
Акари
Бадемов семеяд
Кестенов молец
Лешников хоботник
Листни въшки
Майски бръмбар
Нематоди
Паяжинообразуващи акари
Почвени неприятели
Щитоносни въшки
Ябълков плодов червей