ЛУЗИНДО 40 ВГ

Търговско наименование ЛУЗИНДО 40 ВГ
Тип инсектицид
Активни вещества Тиаметоксам 200 г/кг
Хлорантранилипрол 200 г/кг
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ЛУЗИНДО 40 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Шарен гроздов молец 25 г/дка

Карантинер срок при винени сортове - 30 дни, при десертни - 14 дни.

30 дни
Лоза Еднопоясен гроздов молец 25 г/дка

Карантинер срок при винени сортове - 30 дни, при десертни - 14 дни.

30 дни
Лоза Цикади 25 г/дка

Карантинер срок при винени сортове - 30 дни, при десертни - 14 дни.

30 дни
Праскова Източен плодов червей 25 г/дка 14 дни
Праскова Прасковен клонков молец 25 г/дка 14 дни
Праскова Листни въшки 25 г/дка 14 дни
Кайсия Прасковен клонков молец 25 г/дка 14 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.