СУЛГРАН

Търговско наименование СУЛГРАН
Тип фунгицид
Активни вещества Сяра 800 г/кг
Производител Сулфур Милс ЛТД
Категория на употреба непрофесионална

SPe8- Опасен за пчелите 

С несистемно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на СУЛГРАН за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 800 г/дка

Внася се във фаза BBCH 25 до BBCH 77 (Забележими 5 братя до късна млечна зрелост ).

 • Брой приложения мин/макс – 2
 • Интервал между приложе-нията, дни (мин) – 2
 • Вода л/дка – 20-40 л/дка
35 дни
Ечемик Брашнеста мана 800 г/дка

Внася се във фаза BBCH 25 до BBCH 77 (Забележими 5 братя до късна млечна зрелост ).

 • Брой приложения мин/макс – 2
 • Интервал между приложе-нията, дни (мин) – 2
 • Вода л/дка – 20-40 л/дка
35 дни
Ръж Брашнеста мана 800 г/дка

Внася се във фаза BBCH 25 до BBCH 77 (Забележими 5 братя до късна млечна зрелост ).

 • Брой приложения мин/макс – 2
 • Интервал между приложе-нията, дни (мин) – 2
 • Вода л/дка – 20-40 л/дка
35 дни
Овес Брашнеста мана 800 г/дка

Внася се във фаза BBCH 25 до BBCH 77 (Забележими 5 братя до късна млечна зрелост ).

 • Брой приложения мин/макс – 2
 • Интервал между приложе-нията, дни (мин) – 2
 • Вода л/дка – 20-40 л/дка
35 дни
Лоза Брашнеста мана 1250 г/дка

Внася се при първи симптоми до BBCH 79 ( Повечето от зърната се събират, грозда се затваря).

 • Брой приложения мин/макс – 8
 • Интервал между приложе-нията, дни (мин) – 7
 • Вода л/дка – 100 л/дка
28 дни
Домати Брашнеста мана 500 г/дка

Внася се при първи симтоми.

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка – 100 
Ябълка Брашнеста мана 750 г/дка

При мин/макс 2 приложения се внася се преди BBCH 57 (Чашелистчетата са отворени; вижда се връхчето на венчето (още затворено)) При мин/макс. 3 приложения се внася се след BBCH 69 (Край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета))

 • Брой мин/макс приложения – 2-3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка – 100 л
Краставици Брашнеста мана 500 г/дка

Внася се при първи симптоми.

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка – 100 л
Хмел Брашнеста мана 500 г/дка

Внася се при първи симптоми до BBCH 69 (Край на цъфтежа).

Брой мин/макс приложения – 15
Интервал между приложенията – 7-14
Вода л/дка – 100 л

28 дни
Пипер Брашнеста мана 500 г/дка

Внася се при първи симтоми.

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка – 100 
Пъпеш Брашнеста мана 500 г/дка

Внася се при първи симтоми.

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка – 100 л
Тиква Брашнеста мана 500 г/дка

Внася се при първи симтоми.

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка – 100 л
Диня Брашнеста мана 500 г/дка

Внася се при първи симтоми.

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка – 100 л
Праскова Брашнеста мана 500 г/дка

Внася се след BBCH 69 (Край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета)).

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка – 100 л
Грах Брашнеста мана 500 г/дка

Внася се при първи симтоми.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7-14
 • Вода л/дка – 100 л 
Захарно цвекло Брашнеста мана 750 г/дка

Внася се при първи симптоми.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка – 20-60 л 
Ягода Брашнеста мана 500 г/дка

Внася се преди BBCH 59 (Масова бутонизация).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – Не повече от 7 дни; 7-14
 • Вода л/дка – 20-60 л 
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.