ЛУНА ЕКСПИРИАНС

търговско наименование ЛУНА ЕКСПИРИАНС
тип фунгицид
Активни вещества тебуконазол 200 г/л
флуопирам 200 г/л
производител Bayer
Категория на употреба първа професионална

Регистрации на препарата ЛУНА ЕКСПИРИАНС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Лозаоидиум (брашнеста мана)12 - 40 мл/дка

Винени сортове

14 дни
ЛукРъжда60 - 100 мл/дка7 дни
Луккафяви петна60 - 100 мл/дка7 дни
КрушаСтрупясване20 - 75 мл/дка14 дни
КрушаБрашнеста мана20 - 75 мл/дка14 дни
Крушастемфилиум20 - 75 мл/дка14 дни
КрушаАнтракноза20 - 75 мл/дка14 дни
КрушаПеницилийно гниене20 - 75 мл/дка14 дни
КрушаСиво гниене20 - 75 мл/дка14 дни
Крушаглейоспорийно гниене20 - 75 мл/дка14 дни
ЯбълкаСтрупясване20 - 75 мл/дка14 дни
ЯбълкаБрашнеста мана20 - 75 мл/дка14 дни
Ябълкастемфилиум20 - 75 мл/дка14 дни
ЯбълкаАлтернария20 - 75 мл/дка14 дни
ЯбълкаАнтракноза20 - 75 мл/дка14 дни
ЯбълкаПеницилийно гниене20 - 75 мл/дка14 дни
ЯбълкаСиво гниене20 - 75 мл/дка14 дни
Ябълкаглейоспорийно гниене20 - 75 мл/дка14 дни
ПрасковаБрашнеста мана50 мл/дка7 дни
ПрасковаРанно кафяво гниене63 - 75 мл/дка7 дни
ЧерешаБрашнеста мана50 мл/дка7 дни
ЧерешаРанно кафяво гниене63 - 75 мл/дка7 дни
Чесънкафяви петна60 - 100 мл/дка7 дни
ЧесънРъжда60 - 100 мл/дка7 дни
КайсияБрашнеста мана50 мл/дка7 дни
КайсияРанно кафяво гниене63 - 75 мл/дка7 дни
АспержаРъжда75 мл/дка