флуопирам

препарати съдържащи само флуопирам

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи флуопирам и други активни вещества