ВАЛИС ПЛЮС

Търговско наименование ВАЛИС ПЛЮС
Тип фунгицид
Активни вещества Меден оксихлорид 262 г/кг
Меден хидрооксид 261.8 г/кг
Валифеналат 60 г/кг
Производител Белхим Кроп
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ВАЛИС ПЛЮС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Мана 200 г/дка

Внася се във фаза BBCH13-81 (третите листа са отворени – начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10-12
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
 • Поради риск от развитие на резистентност площите с лозя да се третират най-много до два пъти годишно с продукти съдържащи активното вещество валифеналат. 
28 дни
Картофи Мана 250 г/дка

Внася се във фаза BBCH17-85 (разтваряне на 7-те листа на главното стъбло – плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
7 дни
Домати Картофена мана 250 г/дка

Внася се във фаза BBCH 17-85 (седми същински листа на главното стъбло – 50 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
Лук Мана 250 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 21-48 9 и повече листа - при 50% от растенията листата са завити

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
Патладжан Картофена мана 250 г/дка

Внася се във фаза BBCH 17-85 (седми същински листа на главното стъбло – 50 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.