ХАЛВЕТИК

Търговско наименование ХАЛВЕТИК
Тип хербицид
Активни вещества Глифозат 180 г/л
Производител ЦИЕХ Саржина
Категория на употреба втора професионална

Tотален хербицид със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ХАЛВЕТИК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Едногодишни житни плевели 250 - 400 мл/дка

Стърнища от зърнено-житни култури, царевица, маслодайна рапица и стърнища от други култури

Внася се юли-ноември, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите) – внася се юли-ноември. След прибиране на реколтата. След ВВСН 12 на плевелите (два истински листа, двойка листа или розетка).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Многогодишни житни плевели 250 - 400 мл/дка

Стърнища от зърнено-житни култури, царевица, маслодайна рапица и стърнища от други култури

Внася се юли-ноември, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите) – внася се юли-ноември. След прибиране на реколтата. След ВВСН 12 на плевелите (два истински листа, двойка листа или розетка).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Широколистни плевели 250 - 400 мл/дка

Стърнища от зърнено-житни култури, царевица, маслодайна рапица и стърнища от други култури

Внася се юли-ноември, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите) – внася се юли-ноември. След прибиране на реколтата. След ВВСН 12 на плевелите (два истински листа, двойка листа или розетка).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Едногодишни житни плевели 400 - 800 мл/дка

Неземеделски употреби, индустриални зони, железопътни линии

Внася се април-октомври, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите) – внася се април-октомври. При наличие на активно растяща растителност.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Многогодишни житни плевели 400 - 800 мл/дка

Неземеделски употреби, индустриални зони, железопътни линии

Внася се април-октомври, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите) – внася се април-октомври. При наличие на активно растяща растителност.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Широколистни плевели 400 - 800 мл/дка

Неземеделски употреби, индустриални зони, железопътни линии

Внася се април-октомври, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите) – внася се април-октомври. При наличие на активно растяща растителност.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Круша Едногодишни житни плевели 400 - 700 мл/дка

Внася се април-ноември, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

Да се прилага вътре в реда (между дърветата в един ред). Третираната площ да е в размери, при които не се надвишава количеството от 57,6 г а.в./дка.

Круша Многогодишни житни плевели 400 - 700 мл/дка

Внася се април-ноември, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

Да се прилага вътре в реда (между дърветата в един ред). Третираната площ да е в размери, при които не се надвишава количеството от 57,6 г а.в./дка.

Круша Широколистни плевели 400 - 700 мл/дка

Внася се април-ноември, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

Да се прилага вътре в реда (между дърветата в един ред). Третираната площ да е в размери, при които не се надвишава количеството от 57,6 г а.в./дка.

Ябълка Едногодишни житни плевели 400 - 700 мл/дка

Внася се април-ноември, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

Да се прилага вътре в реда (между дърветата в един ред). Третираната площ да е в размери, при които не се надвишава количеството от 57,6 г а.в./дка.

Ябълка Многогодишни житни плевели 400 - 700 мл/дка

Внася се април-ноември, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

Да се прилага вътре в реда (между дърветата в един ред). Третираната площ да е в размери, при които не се надвишава количеството от 57,6 г а.в./дка.

Ябълка Широколистни плевели 400 - 700 мл/дка

Внася се април-ноември, преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

Да се прилага вътре в реда (между дърветата в един ред). Третираната площ да е в размери, при които не се надвишава количеството от 57,6 г а.в./дка.

Царевица Едногодишни житни плевели 150 - 300 мл/дка

 Да не се използва при сладка царевица!

Внася се преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Царевица Многогодишни житни плевели 150 - 300 мл/дка

 Да не се използва при сладка царевица!

Внася се преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Царевица Широколистни плевели 150 - 300 мл/дка

 Да не се използва при сладка царевица!

Внася се преди и след сеитба (преди пониване на културата/след поникване на плевелите).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.