СКАБ 80 ВГ

търговско наименование СКАБ 80 ВГ
тип фунгицид
Активни вещества каптан 800 г/кг
производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата СКАБ 80 ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
КрушаСтрупясване188 г/дка21 дни
КрушаАнтракноза188 г/дка21 дни
КрушаКъсно кафяво гниене188 г/дка21 дни
КрушаНектриален рак188 г/дка21 дни
КрушаСтрупясване188 г/дка

Във фаза BBCH 99-50 продукцията е прибрана – набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци.

21 дни
ДюляКъсно кафяво гниене188 г/дка21 дни
ДюляЗагиване на завръзите188 г/дка21 дни
ДюляКъсно кафяво гниене188 г/дка

Във фаза ВВСН 99-00 – продукцията е прибрана – покой.

21 дни
ЯбълкаСтрупясване188 г/дка21 дни
ЯбълкаАнтракноза188 г/дка21 дни
ЯбълкаКъсно кафяво гниене188 г/дка21 дни
ЯбълкаНектриален рак188 г/дка21 дни
МушмулаКъсно кафяво гниене188 г/дка21 дни
МушмулаКъсно кафяво гниене188 г/дка

Във фаза ВВСН 99-00 – продукцията е прибрана – покой.

21 дни