Крезоксим - метил

Препарати съдържащи само Крезоксим - метил

Препарати съдържащи Крезоксим - метил и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Крезоксим - метил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Круша Стемфилиум КУИМЕРА СУГОБИ
Струпясване КУИМЕРА СУГОБИ
Лоза Брашнеста мана КУИМЕРА СУГОБИ
Мана СТРОБИ ДФ ДИСКУС ДФ
Оидиум (брашнеста мана) СТРОБИ ДФ ДИСКУС ДФ
Черно гниене КУИМЕРА СУГОБИ
Ябълка Брашнеста мана СТРОБИ ДФ ДИСКУС ДФ КУИМЕРА СУГОБИ
Струпясване СТРОБИ ДФ ДИСКУС ДФ КУИМЕРА СУГОБИ