СТРОБИ ДФ + ДЕЛАН 700 ВДГ

Търговско наименование СТРОБИ ДФ + ДЕЛАН 700 ВДГ
Тип фунгицид
Активни вещества Крезоксим - метил 500 г/л
Дитианон 700 г/л
Производител BASF
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на СТРОБИ ДФ + ДЕЛАН 700 ВДГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Ябълка Струпясване 0.02 %

В концентрация Строби ДФ - 0,02 % + Делан - 700 ВДГ 0,035 %, приложен от фаза миши уши до фаза плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (ВВСН 54-75). 

35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.