СТРОБИ ДФ

търговско наименование СТРОБИ ДФ
тип фунгицид
Активни вещества крезоксим - метил 50 %
производител BASF
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата СТРОБИ ДФ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Лозаоидиум (брашнеста мана)0.02 %

Или доза (20 г/дка)

35 дни
ЛозаМана0.015 %

В комбинация с Акробат МЦ - 0,15 %

35 дни
Лозаоидиум (брашнеста мана)0.015 %

В комбинация с Акробат МЦ - 0,15 %

35 дни
ЯбълкаБрашнеста мана0.02 %

Или доза (20 г/дка)

35 дни
ЯбълкаСтрупясване0.02 %

Или доза (20 г/дка)

35 дни
ЯбълкаСтрупясване0.02 %

Вкомбинация с Делан 700 ВДГ - 0,035 %

35 дни