ФОЛПАН 80 ВДГ

Търговско наименование ФОЛПАН 80 ВДГ
Тип фунгицид
Активни вещества Фолпет 800 г/кг
Производител АДАМА
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ФОЛПАН 80 ВДГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Мана 0.15 %

Или доза 0.1% в комбинация с Ардент 50 СК в доза 0,015 %.

20 дни
Лоза Сиво гниене 0.15 %

Или доза 0.1% в комбинация с Ардент 50 СК в доза 0,015 %.

20 дни
Лоза Оидиум (брашнеста мана) 0.1 %

С доза 0.1% в комбинация с Ардент 50 СК в доза 0,015 %.

20 дни
Картофи Мана 150 г/дка

до големина лешник

20 дни
Ябълка Струпясване 0.15 %

до големина лешник

20 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.