ЮВЕЛ

Търговско наименование ЮВЕЛ
Тип фунгицид
Активни вещества Крезоксим - метил 125 г/л
Епоксиконазол 125 г/л
Производител BASF
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ЮВЕЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 50 - 100 мл/дка 35 дни
Пшеница Кафява ръжда 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 25-69 : Братене – забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.