ТИЛТ 25 ЕК

Търговско наименование ТИЛТ 25 ЕК
Тип фунгицид
Активни вещества Пропиконазол 250 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ТИЛТ 25 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 50 мл/дка
Пшеница Кафява ръжда 50 мл/дка
Пшеница Ранен листен пригор 50 мл/дка
Пшеница Петносване по плевите 50 мл/дка
Ечемик Брашнеста мана 50 мл/дка
Ръж Кафява ръжда 50 мл/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.