АРТЕА 330 ЕК

Търговско наименование АРТЕА 330 ЕК
Тип фунгицид
Активни вещества Ципроконазол 80 г/л
Пропиконазол 250 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на АРТЕА 330 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 40 мл/дка 45 дни
Пшеница Кафява ръжда 40 мл/дка 45 дни
Пшеница Ранен листен пригор 50 мл/дка 45 дни
Пшеница Пролетен листен пригор 50 мл/дка 45 дни
Ечемик Брашнеста мана 40 мл/дка 45 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.