РИЗА 25 ЕВ

Търговско наименование РИЗА 25 ЕВ
Тип фунгицид
Активни вещества Тебуконазол 250 г/л
Производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на РИЗА 25 ЕВ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 50 мл/дка 28 дни
Пшеница Кафява ръжда 50 мл/дка 28 дни
Лоза Оидиум (брашнеста мана) 40 мл/дка 14 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.