ТАНГО СУПЕР

Търговско наименование ТАНГО СУПЕР
Тип фунгицид
Активни вещества Епоксиконазол 84 г/л
Фенпропиморф 250 г/л
Производител BASF
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ТАНГО СУПЕР за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Кафява ръжда 80 мл/дка 50 дни
Пшеница Черна стъблена ръжда 80 мл/дка 50 дни
Пшеница Ранен листен пригор 80 мл/дка 50 дни
Пшеница Петносване по плевите 80 мл/дка 50 дни
Пшеница Фузариоза по класа 80 мл/дка 50 дни
Пшеница Брашнеста мана 80 - 100 мл/дка 50 дни
Пшеница Жълти петна 80 - 100 мл/дка 50 дни
Ечемик Брашнеста мана 80 - 100 мл/дка 50 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.