БАМПЕР СУПЕР

Търговско наименование БАМПЕР СУПЕР
Тип фунгицид
Активни вещества Пропиконазол 90 г/л
Прохлораз 400 г/л
Производител Мактешим Аган Агро
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на БАМПЕР СУПЕР за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Кафява ръжда 100 мл/дка 42 дни
Пшеница Черна стъблена ръжда 100 мл/дка 42 дни
Пшеница Брашнеста мана 100 мл/дка 42 дни
Пшеница Фузариоза по класа 100 мл/дка 42 дни
Пшеница Ранен листен пригор 100 мл/дка 42 дни
Пшеница Пролетен листен пригор 100 мл/дка 42 дни
Пшеница Петносване по класа 100 мл/дка 42 дни
Ечемик Брашнеста мана 100 мл/дка 42 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.