ВАКСИПЛАНТ

Търговско наименование ВАКСИПЛАНТ
Тип фунгицид
Активни вещества Ламинарин 37 г/л
Производител Лаборатории Гоемар С.А.С
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ВАКСИПЛАНТ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 100 мл/дка

   Внася се във фаза ВВСН 30-89 (начало на удължаване на стъблото - пълна зрелост).

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 5-50 л/дка.
3 дни
Пшеница Септориоза 100 мл/дка

   Внася се във фаза ВВСН 30-89 (начало на удължаване на стъблото - пълна зрелост).

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 5-50 л/дка.
3 дни
Ечемик Брашнеста мана 75 - 100 мл/дка

Ечемик (включително пивоварен ечемик)

   Внася се във фаза ВВСН 30-89 (начало на удължаване на стъблото - пълна зрелост).

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 5-50 л/дка.
3 дни
Ечемик Хелминтоспориоза 75 - 100 мл/дка

Ечемик (включително пивоварен ечемик)

   Внася се във фаза ВВСН 30-89 (начало на удължаване на стъблото - пълна зрелост).

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 5-50 л/дка.
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.