ТОПСИН М 70 ВДГ

Търговско наименование ТОПСИН М 70 ВДГ
Тип фунгицид
Активни вещества Тиофанат - метил 700 г/кг
Производител Ниссо Кемикъл Юръп
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ТОПСИН М 70 ВДГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 100 мл/дка

Внася се при поява на флагов лист до фаза пълен цъфтеж (ВВСН 37-65).

Лоза Оидиум (брашнеста мана) 100 г/дка

Внася се при 15 см големина на леторастите

14 дни
Лоза Сиво гниене 100 мл/дка

Време на цъфтеж, при оформяне на зърното, при затваряне на грозда, при прошарване на грозда и приключва 2-3 седмици преди беритба. 

14 дни
Тютюн Черно гниене 2 - 3 г/м²

Черно кореново гниене по тютюн - прилага се във фаза уши.

Ябълка Брашнеста мана 40 - 100 мл/дка

Внася се от фаза миши уши до фаза плодовете са достегнали 90% от окончател ния си размер (ВВСН 10-79)

3 дни
Кайсия Ранно кафяво гниене 40 - 100 кг/дка

Прилага се от фаза пълен цъфтеж до фаза край на цъфтеж (ВВСН 65-69), в доза 0,12% (120 г/дка); 

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.