Сяра

Актуални и стари регистрации на активно вещество Сяра и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Артишок Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Обикновен паяжинообразуващ акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Паяжинообразуващи акари СЯРА ВГ
Бадем Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Бакла Брашнеста мана ХЕЛИОСУФР С
Боровинка Брашнеста мана СЯРА ВГ
Броколи Акари ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Паяжинообразуващи акари СЯРА ВГ
Брюкселско зеле Акари ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Паяжинообразуващи акари СЯРА ВГ
Вишна Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Грах Брашнеста мана КУМУЛУС ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ
Грейпфрут Краста ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Декоративни растения Акари СЯРА ВГ
Брашнеста мана СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С
Диня Брашнеста мана КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ТИОПРОН
Домати Акари СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С
Брашнеста мана КУМУЛУС ПОЛ-СУЛФУР 80 ВГ СОЛФО 80 ВГ ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ПОЛ-СУЛФУР 80 ВП ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ ПОЛ-СУЛФУР 800 СК
Доматен акар СЯРА ВГ
Доматен червенокафяв акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Краста ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Обикновен паяжинообразуващ акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Паяжинообразуващи акари СЯРА ВГ
Дюля Брашнеста мана СОЛФО 80 ВГ ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ ХЕЛИОСУФР С
Струпясване ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ ХЕЛИОСУФР С
Ечемик Брашнеста мана КУМУЛУС КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ПОЛ-СУЛФУР 800 СК ТИОПРОН
Захарно цвекло Брашнеста мана КУМУЛУС ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ
Обикновен паяжинообразуващ акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Паяжинообразуващи акари СЯРА ВГ
Зеле Акари ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Паяжинообразуващи акари СЯРА ВГ
Зелен фасул Брашнеста мана КУМУЛУС ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Кайсия Брашнеста мана СОЛФО 80 ВГ ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ТИОПРОН
Картофи Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Карфиол Акари ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Краставици Брашнеста мана КУМУЛУС КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ
Круша Брашнеста мана СОЛФО 80 ВГ ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ТИОПРОН
Струпясване ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ТИОПРОН
Тетранихови акари САНМАЙТ 10 СК
Кръмно цвекло Брашнеста мана КУМУЛУС СЯРА ВГ ФЛОСУЛ
Къпина Брашнеста мана СЯРА ВГ
Лавандула Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Обикновен паяжинообразуващ акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Червен овощен акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Лешник Акари ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С
Краста ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Лимон Краста ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Лоза Акари ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста мана КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ПОЛ-СУЛФУР 80 ВП ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ПОЛ-СУЛФУР 800 СК ТИОПРОН
Екскориоза ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ТИОПРОН
Краста КУМУЛУС ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ТИОПРОН
Лозов листов акар МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ТИОПРОН
Оидиум (брашнеста мана) АКОИДАЛ ВГ КУМУЛУС ПОЛ-СУЛФУР 80 ВГ СОЛФО 80 ВГ СОЛФОЛИКИД СОЛФОЛИКИД 800 СК ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Лук Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Малина Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Мандарина Краста ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Маруля Брашнеста мана КУМУЛУС ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ
Обикновен паяжинообразуващ акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Маслина Краста ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Морков Брашнеста мана КУМУЛУС ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С
Мушмула Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Струпясване ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Нахут Брашнеста мана СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С
Овес Брашнеста мана КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ
Патладжан Акари СЯРА ВГ
Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ ФЛОСУЛ ПОЛ-СУЛФУР 800 СК
Доматен акар СЯРА ВГ
Доматен червенокафяв акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Краста ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Обикновен паяжинообразуващ акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Паяжинообразуващи акари СЯРА ВГ
Пипер Акари СЯРА ВГ
Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ФЛОСУЛ
Доматен акар СЯРА ВГ
Доматен червенокафяв акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Краста ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Обикновен паяжинообразуващ акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Паяжинообразуващи акари СЯРА ВГ
Портокал Краста ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Праскова Брашнеста мана КУМУЛУС СОЛФО 80 ВГ ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ТИОПРОН
Пшеница Брашнеста мана КУМУЛУС СОЛФОЛИКИД 800 СК КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ПОЛ-СУЛФУР 800 СК ТИОПРОН
Пъпеш Брашнеста мана КУМУЛУС КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ТИОПРОН
Репичка Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Роза Брашнеста мана КУМУЛУС ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ТИОПРОН
Обикновен паяжинообразуващ акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Червен овощен акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Ръж Брашнеста мана КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН ФЛОСУЛ
Слива Акари КУМУЛУС
Брашнеста мана СОЛФО 80 ВГ ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Тетранихови акари САНМАЙТ 10 СК
Слънчоглед Брашнеста мана СЯРА ВГ
Соя Брашнеста мана СЯРА ВГ
Спанак Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С
Обикновен паяжинообразуващ акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Паяжинообразуващи акари СЯРА ВГ
Тиква Брашнеста мана КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ТИОПРОН
Тиквичка Брашнеста мана СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ
Тритикале Брашнеста мана КУМУЛУС ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ПОЛ-СУЛФУР 800 СК ТИОПРОН
Тютюн Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Фасул Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С
Хмел Брашнеста мана КУМУЛУС ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С
Обикновен паяжинообразуващ акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Паяжинообразуващи акари СЯРА ВГ
Червено цвекло Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Череша Акари КУМУЛУС
Брашнеста мана СОЛФО 80 ВГ ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Чесън Брашнеста мана ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ
Ябълка Брашнеста мана КУМУЛУС СОЛФО 80 ВГ ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ТИОПРОН
Струпясване КУМУЛУС ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД ТИОПРОН
Тетранихови акари САНМАЙТ 10 СК
Ягода Акари СЯРА ВГ
Брашнеста мана КУМУЛУС ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ КОЗАВЕТ ДФ СУЛГРАН СЯРА ВГ ХЕЛИОСУФР С ФЛОСУЛ
Доматен червенокафяв акар ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Краста ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Тетранихови акари САНМАЙТ 10 СК